Agost

Sint-Truiden, een stad om te wonen.

Sint-Truiden, een stad om te wonen.

Goed en aangenaam wonen behoort tot de prioritaire belangstellingsgebieden van elke burger, ook in Sint-Truiden. Een goed uitgebalanceerd woonbeleid is cruciaal om tweeverdieners, traditionele gezinnen en sociaal zwakkeren betaalbaar te laten wonen. Het woonbeleidsplan zal één van de belangrijkste hefbomen zijn om goed te wonen, werken en ontspannen.

Het recht op kwaliteitsvol wonen is een basisrecht. Dit betekent dat we alles in het werk moeten stellen om de prijzen van de huizen en bouwgronden betaalbaar te houden.

De sociale huisvestigingsmaatschappijen, die actief zijn op ons grondgebied,  de welzijnsactoren, de sociale verhuurkantoren, de vastgoedsector en de bouwondernemingen zullen tevens een stuwende kracht zijn achter de invulling van het woonbeleidsplan. In Sint-Truiden worden veel inspanningen gedaan voor de creatie van sociale woningen. Belangrijk daarbij is om te zorgen voor een goede sociale mix. Sociale huisvestiging moet gestimuleerd worden via de bestaande structuren en in mogelijke samenwerkingsverbanden met de private sector. Zowel de inplanting van projecten als de leefbaarheid van de wooncomplexen verdienen extra aandacht. Het AGOST realiseert ook stadsvernieuwingsprojecten ter verbetering van de woonkwaliteit.

Onze bevolking vergrijst snel. De verschillende woonvormen voor senioren, waar flexibiliteit en mobiliteit centraal staan, worden gefaciliteerd. Er zal geïnvesteerd worden in een maximale samenwerking tussen de private en publieke actoren op dit vlak. Bovendien moeten we via bijkomende woongelegenheden in het centrum senioren uit de randgemeenten of zelfs de omliggende gemeenten precies naar het centrum halen, zodat er mogelijkheden in de rand bijkomen voor jonge gezinnen en/of nieuwe bewoners.

In Sint Truiden heerst echter een tekort aan betaalbare woningen van normaal comfort en verschillende grootten voor huishoudens met lage en middelgrote inkomens, vooral in de binnenstad en in de kernstad. Maar ook in de meeste kerkdorpen is hieraan, zij het op de kleine schaal van het dorp, nood. Aanwezigheid van sociale huisvesting in de binnenstad en de kernstad is van groot belang voor de leefbaarheid in een gemengde, verscheiden stad.

De stad Sint-Truiden bezit een patrimonium van 132 panden. Het AGOST realiseert onroerende projecten via investeringen in de infrastructuur en ondersteuning opdat Sint-Truiden één van de meest aangename steden in Vlaanderen blijft.

Het AGOST heeft als publieke actor binnen de stad Sint-Truiden een voorbeeldfunctie voor het goed beheer van deze eigendommen. Een ondersteuning en een optimalisatie van de tijdelijke exploitatie moet de rentabiliteit van het patrimonium positief beïnvloeden. Een continue aandacht voor financiële middelen zal zeker een prioriteit zijn.

De stad dient eventueel te bepalen welke onroerende goederen zij in het AGOST wil inbrengen.

Voor meer info kan u surfen naar de website van de stad St-Truiden, van de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Sint-Truiden en van Trud’Or

test

dummy

Proin quis tortor orci. Etiam at risus et justo dignissim congue. Donec congue lacinia dui, a porttitor lectus condimentum laoreet.