Agost

Sporthal Veemarkt

Project

Op 21 februari 2011 gaf de Gemeenteraad van de stad Sint-Truiden het AGOST de opdracht een multifunctionele sporthal op de parking van de Veemarkt te bouwen. Gezien de nood aan een globale visie werd een operationele technische sportcel opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van het sportbeleid van de stad. Het architectenbureau Nero bvba maakte bovendien een conceptstudie op over de integratie van (sport)faciliteiten op de site Veemarkt. Grontmij Belgium nv zorgt voor de technische ondersteuning en ondersteunde het AGOST in de aanbesteding van de Design & Build- opdracht, waarbij het ontwerp en de bouw van de multifunctionele sporthal aan één inschrijver werd toegewezen. Op 1 december 2011 stelde de Raad van Bestuur AGOST Schoofs nv hiervoor aan. De werken starten september 2013.  

Projectpartners en betrokkenen

Ontwerper DBV-Architecten, Prins Bisschopssingel 34/B3, 3500 Hasselt, www.dbv-architecten.be
Hoofdaannemer Schoofs nv, Daalhofstraat 45, 3840 Borgloon, www.schoofsbouw.be
Programma

Een multifunctionele sporthal, die minimaal beantwoordt aan de voorwaarden, gesteld door de Gemeenteraad nl. zone voor gemeenschapsvoorzieningen sporthal met een min. speeloppervlakte van 30x50m vrije hoogte van 7m kleedruimten (120m²) bergruimten (130m²) sanitaire voorzieningen cafetaria (120m²) kleine sportzaal voor bv. turnen, gevechtssporten, tafeltennis keuken (75m²) lokaal zaalwachters (20m²) aangepast aan anders-validen De kostprijs werd geraamd op 1.500.000,-€. De Gemeenteraad vroeg tevens de sporthal te bouwen met een hedendaags architecturaal en vooral duurzaam concept, passend in de omgeving, budgettair verantwoord en dit binnen een termijn van één jaar. Finaal werd geopteerd voor een multifunctionele sport- en recreatiehal van 36m breed en 54m lang en met een vrije hoogte van 8m, voorzien van oa. een multifunctionele sportvloer. Ophijsbare wanden delen de hal op in 2 of 3 stukken.  In een eerste fase is de hal bedoeld voor balsporten. In een tweede fase wordt voorzien in bijkomende recreatieve ruimten voor gevechtssporten en dans. Vandaar dat de bouw nu wordt geraamd op 1.702.734,99€. Prijs-kwaliteit is dit de beste optie met het beste architecturale concept. De Gemeenteraad keurde de waarborg voor de kredietlijn goed op 19 december 2011.

Bouwkost 1.702.734,99€
Conceptstudie NERO bvba Architectuur, Design, Stedenbouw & Ruimtelijke ontwikkeling, Meulestedekaai 39a, 9000 Gent, www.nero.be
Technische ondersteuning Grontmij Belgium nv, Herckenrodesingel 101, 3500 Hasselt, www.grontmij.be

Timing

Aanvang van de werken september 2013
Einde van de werken juni 2014