Agost

Rijschoolstraat

Project

De ontwikkeling van de hoek Stationsstraat - Leopold-II-Straat - Rijschoolstraat, inclusief de stadsfeestzaal ‘Manège’, werd omgedoopt tot het ‘project Rijschoolstraat’. De feestzaal werd buiten gebruik gezet en een nieuwe bestemming dringt zich op. In de buurt ontsieren verwaarloosde panden het straatbeeld. Een goed overwogen herbestemming van de stadfeestzaal kan in dit stadsdeel een nieuwe dynamiek op gang brengen. Het AGOST kocht het hoekpand Stationsstraat 1 en 3 en twee tussenliggende woningen in de Rijschoolstraat (77 en 79), zodoende dat reeds een ruimtelijke aansluiting gecreëerd werd tussen de oude stadsfeestzaal en de Stationsstraat. Gezien het AGOST de participatie van de bevolking in de ontwikkeling van haar projecten hoog in het vaandel draagt, worden de buurtbewoners uitgenodigd om te helpen hun buurt op te waarderen.

Projectpartners en betrokkenen

Publieke partner AGOST
Programma De dienst ruimtelijke ordening Sint-Truiden maakt het RUP Rijschoolstraat op (in voorontwerp). Volgende functies worden voorzien: Wonen voor alle doelgroepen Commerciële functies Parkeren
Financiële steun

Timing

Aanvang van de werken Najaar 2014
Einde van de werken 2016