Agost

Rochendaal

Project

Het voormalig militair domein Bevingen, een domein van ca. 17 ha, wordt ontwikkeld tot woon- en parkgebied met kasteel en vijvers. Het project werd ingediend bij Limburg Sterk Merk. Met succes want er is een projectsubsidie van 325.000,-€ toegekend voor oa. het opmaken van een masterplanstudie van deze site. In het najaar 2013 wordt aangevangen met de opmaak van het masterplan.

Projectpartners en betrokkenen

Programma

Woon- en parkgebied met kasteel en vijvers

Financiële steun

Limburg Sterk Merk: projectsubsidie: 325.000,-€