Agost

Project Evenementenplein Brustem

Project

Op 21 november 2011 gaf de Gemeenteraad van Sint-Truiden het AGOST de opdracht de terreinen op het voormalig militair domein in Brustem te verwerven ter realisatie van het evenementenplein Brustem.

Thans werkt de dienst ruimtelijke ordening aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Brustem III.

Gezien LRM/POM in 2011 de startbaan op het domein hebben verworven, wordt met hen een special pupose vehicle opgericht in functie van het beheer van het evenemententerrein.

Projectpartners en betrokkenen

Programma

De realisatie van een evenementenplein voor de organisatie van massa-evenementen.