Agost

Gazometersite

Project

De talloze herontwikkelingen van stationsomgevingen in Vlaamse steden en gemeenten zijn het mooiste bewijs van de evidente stedelijke potentie, die een stationsomgeving biedt. In het kader van het RUP 'Nieuw Stationskwartier' en de opmaak van het masterplan Stationsomgeving wordt gestreefd wonen, werken, recreatie en mobiliteit in een harmonieuze verhouding met elkaar te verbinden, zodat de levenskwaliteit voor iedereen optimaal is. De ontwikkeling van de stationsomgeving zal qua opzet één van de grootste stedelijk operaties van Sint-Truiden worden. De ontwikkeling van de Gazometersite, met een totale vloeroppervlakte van ca. 26.000m², dient tevens gerealiseerd. Gelijktijdig wordt de site gesaneerd door de OVAM. Het project wordt hiermee de katalysator van de toekomstige ruimtelijke en economische ontwikkeling van de volledige stationsomgeving. Op 14 december 2011 werd de sloopvergunning goedgekeurd. De procedure voor de aanbesteding van de sloop is lopende. De bouwvergunning voor de verbouwing van de jeugddienst werd goedgekeurd op 14 februari 2012. De werken in functie van de verplaatsing van de gascabine van Infrax zijn inmiddels van start gegaan. Hiermee kunnen we stellen dat de bouwfase van het project Gazometersite  is aangevat!  

Projectpartners en betrokkenen

Publieke partner AGOST
Private partner in onderhandeling
Ontwerper Achtergael Architecten, Burgstraat 22A, 9000 Gent, http://www.achtergael.be
Veiligheidsadviseur Ve-Co, dhr. Herwig Dusar, Kasteelstraat 20, 3800 Sint-Truiden
Programma

De realisatie van een bouwproject, gelijklopend met de sanering van de volledige site De bouw van een ondergrondse parking voor ca. 120 wagens voor publiek parkeren en ca. 135 wagens voor gebouwgebonden parkeren De realisatie van publieke functies voor kinderen en jongeren De ontwikkeling van wonen

Bouwkost 30 miljoen Euro
Financiële steun

EFRO subsidie – doelstelling 3 – Interreg IV A
Elf gemeenten uit Vlaanderen en Nederland werken sinds 2009 samen rond de herontwikkeling van hun stationsomgevingen. De samenwerking kadert in het INTERREG IVA - programma, dat grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland stimuleert en financieel ondersteunt.

Het doel van dit project is tweeledig:
- Grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling rond de opwaardering van stationsomgevingen;
- De realisatie van fysieke projecten die kwaliteitsimpulsen genereren in elf Vlaamse en Nederlandse steden.        

Vlaamse Regering: Op 10 december 2010 keurde de Vlaamse Regering de conceptstudie ad 60.000 euro goed in het kader van de ontwikkeling van stadskernvernieuwingsprojecten.

Provincie Limburg: investeringssubsidie jeugd  

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): partner in de sanering  

Agentschap voor de Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn): in voorbereiding  

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA): in voorbereiding

 

Timing

Aanvraag sloop- en bouwvergunning Goedkeuring sloopvergunning dd. 14 december 2011 - goedkeuring bouwvergunning verbouwing jeugddienst dd. 14 februari 2012
Aanvang van de werken 2012
Einde van de werken 2017