Agost

“Start ideeënwedstrijd voor Rochendaal” wonen voor de toekomst 2020

Met de bekendmaking van het stappenplan rond de ontwikkeling van Rochendaal werd vandaag de eerste officiële stap gezet in de concrete uitwerking van het project. De eerste fase daarvan – de oproep voor het indienen van ideeën rond wonen voor de toekomst op de site – is open verklaard. In totaal zijn er 4 fases. Limburg Sterk Merk stelde vorig jaar 325 000 euro ter beschikking voor de ontwikkeling van dit project.
Met het project “Rochendaal” wil het autonoom gemeentebedrijf Agost, in het kader van de stadsontwikkeling het domein Rochendaal volledig kwaliteitsvol ontwikkelen als een nieuwe stadsbuurt met een sterke aansluiting met de binnenstad van Sint-Truiden. Hoe willen mensen, jongeren en ouderen, de volgende decennia wonen?

Het domein Rochendaal is een voormalige militaire basis gelegen in Bevingen, het is 17 ha groot, waarvan 10 hectaren woongebied en 7 hectaren natuurgebied en ligt op wandelafstand van de binnenstad.

Het Rochendaalproject heeft 3 doelstellingen:

1.    een kwaliteitsvolle herontwikkeling van het voormalig militair domein met de ontwikkeling van een woonzone en een publieke ruimte, die moet fungeren als een “tweede groene long” . Hierbij hoort ook een herwaardering van het historische kasteel;
2.    de verbinding van het huidige dorp Bevingen met de binnenstad door deze nieuwe woonontwikkeling;
3.    de aansluiting van het gebied bij de functies van het stedelijk weefsel. Op dit ogenblik vormt de N3 immers een barrière tussen het domein Rochendaal en de binnenstad.

Met de oproep van vandaag wordt aan kandidaat-dienstverleners gevraagd om ideeën in te dienen rond wonen. Uit de inzendingen worden een drietal kandidaten weerhouden. Zij krijgen de opdracht een ontwikkelingsvisie uit te werken en een conceptueel plan voor te stellen. De kandidaat die na deze selectie overblijft moet een masterplan opstellen met een kwaliteitsbepaling voor wonen voor de volledige ontwikkeling van het voormalig militair domein van Rochendaal.

Het gaat dus om een getrapte onderhandelingsprocedure in vier stappen, waarvan stap 1, het formuleren van ideeën rond wonen, uiterlijk op vrijdag 26/04/2013 bij AGOST moet ingediend zijn. Meer informatie op de website van Agost: www.agost.be.

Dit project wordt gerealiseerd met steun van LSM – provincie Limburg dat in februari van vorig jaar 325 000 euro ter beschikking stelde.

Agost-Directeur Bart Lammens: “Voor dit soort projecten zijn autonome gemeentebedrijven en gemeentebesturen de perfecte partners. Het realiseren van het Rochendaalproject is een lang en vrij ingewikkeld proces waarbij het AGOST de praktische uitvoering uit handen van het gemeentebestuur kan nemen.”

Burgemeester Veerle Heeren; “Betaalbaar wonen is voor alle generaties een probleem, helaas. Met het project Rochendaal willen we inspelen op nieuwe woonvormen en nieuwe vervoersmodi. We creëren een nieuw stadsdeel dat aansluiting heeft met de binnenstad.
Lopende projecten

Gazometersite

De stad Sint-Truiden engageert zich een bouwproject te realiseren op de Gazometersite, dat voldoet aan de regelgeving, vastgesteld in het RUP 'Nieuw Stationskwartier'. Gelijklopend wordt de site door de OVAM gesaneerd. Meer info

Rijschoolstraat

De ontwikkeling van de hoek Stationsstraat - Leopold-II-Straat - Rijschoolstraat, inclusief de stadsfeestzaal ‘Manège’, werd omgedoopt tot het ‘project Rijschoolstraat’. Over afzienbare tijd zal de feestzaal buiten gebruik worden gezet en een nieuwe bestemming dringt zich op. Meer info