Agost

Missie

Het AGOST is de uitvoerder van het Truiense stedelijk beleid op het gebied van gronden en panden. Voor het bepalen van de inhoud van het Truiense stedelijk beleid gaat het AGOST uit van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (RSV). Met de mogelijkheden in het RSV, willen we tegen 2012 evolueren naar 40 000 inwoners in een gezinsvriendelijke stad waar het goed is om te wonen.

Het AGOST is de sleutel tot regenereren en transformeren van het stedelijk weefsel van de stad Sint-Truiden, samen met publieke en private partners en haar burgers.